Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
La Tribune franco-rwandaise
Actualités, opinions, études, analyses, diplomatie et géopolitique de la Région des Grands lacs.

CNLG IRABESHYA: PAUL KAGAME NI WE NTANDARO YA JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI BABAGA MU RWANDA IMBERE, SI MANIFESITI Y'ABAHUTU YO MURI 1959!

La Tribune Franco-Rwandaise #Rwanda, #Politique, #Opinion-Témoignages
CNLG IRABESHYA: PAUL KAGAME NI WE NTANDARO YA JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI BABAGA MU RWANDA IMBERE, SI MANIFESITI Y'ABAHUTU YO MURI 1959!
Inyandiko ya Radio Inyabutatu
Mu biganiro IMVO N'IMVANO byo ku mataliki ya 30/7/2018, 1/8/2018 na 4/8/2018, CNLG ihamya ko manifesiti y'abahutu yo muri 1959 ariyo ntandaro ya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. CNLG irimo kuyobya uburari, kandi uwo jenoside yanditse ku gahanga yigaramiye muri Village Urugwiro.
Ese ninde waciye akagozi ko gutangiza jenoside? Yewe n’umwana wiga mu mashuli abanza wumvise Radio Inyabutatu ivuga akari imurori ndetse akareba “BBC Untold Story” yasubiza kiriya kibazo yemeza yivuye inyuma ko Paul Kagame ari we nyirabayazana ya jenoside n’andi mahano yagwiriye igihugu cyacu mu myaka ya vubaha. Uwo mwana yarahira ko manifesiti y'abahutu ntaho ihuriye na jenoside.
Intandaro ya jenoside ni irari ry'ubutegetsi ry'agatsiko k’inkoramaraso ko mu moko yombi (abatutsi n'abahutu) kahisemo gutanga ibitambo by'abana b'u Rwanda baba abatutsi, abahutu, abatwa n'abakomoka kuri ayo moko yose kagamije kugundira cyangwa gufata ubutegetsi ku ngufu.
Intandaro ya jenoside kandi ni umuco wo kudahana wagiye uranga ubutegetsi kuko usanga abari inyuma y'ubwicanyi mu mvururu zo muri 1959, 1963, 1967, 1973, batigeze bahanwa; ndetse ubu noneho byahumiye ku mirari kuko Umwicanyi Paul Kagame wagize uruhare rukomeye muri jenoside yo 1994 yihaye guhana abandi kandi ari we warukwiye gufatwa, agashyikirizwa ubutabera! Kubera ko yakoze amarorerwa akaba yirirwa yidegembya ahantu henshi, yanze rwose kunamura icumu: buri gihe twumva abantu babuze irengero, imirambo y’abantu batazwi ntisiba gutoragurwa hirya no hino, hari abantu baraswa ku manywa y’ihangu bambaye amapingu, hari abaturika imitima kubera amarozi, hari benshi baborera muri gereza bazira amaherere, hari abatoroka igihugu kubera guhigwa bukware, urubyiruko rurara mu bihuru na za ruhurura kubera ko rwafungiwe inzira zose zo kwibeshaho, abana bagwingira kubera ko iyo ari yo gahunda Paul Kagame abafitiye, abaturage bishwe n’amavunja n’inzara n’indwara kubera ko ababona nk’amatungo arutwa n’inka ze aho kubabona nk’abana b’Imana bafite ishusho yayo. Ninde wabasha kurondora amabi ye ngo azayarangize atarwaye isereri? Ububi bwe ntibugira umupaka, bwigaragaza mu bikorwa bye muri jenoside, no mu mibereho ye ya buri munsi ntibwihishira: nibwo bumuranga, kanda kuri iyi link:
U Rwanda rukeneye ba Jennifer Rwamugira benshi
 
CNLG irashaka rero kugumya kujijisha abanyarwanda k’uruhare rukomeye umwicanyi ruharwa Paul Kagame yagize muri jenoside yakorewe abatutsi bari imbere mu gihugu mu Rwanda muri 1994.
Urwo ruhare rwe rwarangije gutahurwa n'isi yose. Umwicanyi ruharwa Paul Kagame ni we waburijemo amasezerano ya Arusha ubwo yarasaga indege ya Perezida Yuvenali Habyarimana agamije kwifatira ubutegetsi ku ngufu.
Umwicanyi ruharwa Paul Kagame yohereje abakomando be gucengera no gufasha Interahamwe kwica abatutsi bari mu gihugu imbere; umwicanyi ruharwa n'agatsiko ke k'inkoramaraso yabujije amahanga gutabara abatusi bicwaga mu gihe cya jenoside ku italiki ya 30/04/1994, yarashe bamwe mu basirikare be bagerageje gushaka gutabara abatutsi bicwaga:

(https://www.youtube.com/watch?v=NW2Zch8oSXM Radio Inyabutatu: Indege ya

Habyarimana yarashwe na Lt Frank  Nziza na Caporal Eric Bizimana)
Nonese, ibi bikorwa bya FPR by'ubugome buhebuje bihuriye he na MANIFESITI y'abahutu?

 
Bimwe mu byo amateka y’u Rwanda yerekana:
 
-Amahano yagwiriye u Rwanda yatewe na mwenemuntu, ntiyatewe n’inkuba cyangwa umutingito w’isi cyangwa izindi mpanuka z’ibidukikije. Ubutegetsi bubi nibwo nyirabayazana y’ibibi byugarije abanyarwanda. Ibi tugomba kubyumvikanaho rwose. Dore umuti: ubutegetsi bwiza bugomba
gusimbura ubutegetsi bubi bwokamye u Rwanda.
-Abantu bameze nka Fred Rwigema bashyira imbere inyungu z’abaturarwanda bose kandi batagendera mu kigare cy’ivanguramoko, abahezanguni (bo mu moko yombi) babanga urunuka. Abatutsi n'abahutu bari barangajwe imbere na Padiri Stanislas Bushayijawari mu nama nkuru y'igihugu bo bahisemo kuvugisha ukuri kubyerekeye ugutsikamirwa kw’abanyarwanda benshi ndetse n’ubusumbane bukabije bw’icyo gihe. Nk’umukozi w’Imana, Padiri Stanislas Bushayija yabwiye abanyarwanda ko bagomba kurwanya akarengane.
-Abahutu n’abatutsi bagomba kubana mu Rwanda, buri bwoko bukirinda guharanira gutsembatsemba ubundi, buri bwoko bugahagarika burundu guharanira kugereka urusyo ku bundi. Abatunzwe na politiki yo kuryanisha amako bahabwe akato vuba na bwangu, bari mu batuma imivu y’amaraso igumya gutemba. Kandi muri ibyo byose, ntitugomba kwibagirwa ko icyaha ari gatozi: ntitugomba gushyira abahutu bose mu gatebo kamwe, cyangwa gushyira abatutsi bose mu gatebo kamwe, abatwa nabo ni uko.
-Ubwicanyi ntibugira ubwoko. Ntabwo umudayimoni w’ubwicanyi yibasira abahutu gusa ngo abatutsi abahe agahenge. 
-Nta muntu n’umwe uba kamara. Naho umwidishyi yakwirakwiza amafoto ye ahantu hose, akubaka ibikuta bikomeye by’amategeko avuga ko ibinyamakuru byose ari we bigomba kwamamaza no gusingiza wenyine, agakoresha igitugu n’iterabwoba ahatira abaturage kubabera ikigirwamana, ntabwo igihugu gishobora gutera imbere kubera umuntu umwe, naho yakwigira igihangange ate! Kugira ngo igihugu gitere imbere gikeneye imbaraga z’abana bacyo bose. Abaturage ntibagomba kwemera ko umuntu umwe abambura uburenganzira bwabo, akabagaraguza agati. Ibibera mu gihugu cyabo bagomba kubigiramo uruhare rukomeye, igihugu si akarima k’umuntu umwe rudori. Hagomba kubaho ibiganiro binonosoye, kugira ngo hoye kugira abapfana ipfunwe n’ingingimira, ahubwo buri wese azane umusanzu wo gufatanya na bagenzi be kubakira hamwe igihugu cyabo. Abashyize hamwe Imana irabasanga, naho umutwe umwe wonyine icyo ushoboye ni ugusara.
-Igihugu cyacu kizahinduka ari uko abanyarwanda ubwabo babanje guhinduka, bagaharanira kuba inyangamugayo, bagatumbera gukora icyiza gusa ikibi bakagihunga nk’uhunga ibibembe, bagakunda igihugu cyabo kurusha uko bikunda ubwabo (ndetse byaba ngombwa bakemera kugipfira, aho kugisahura kurusha amasiha), bakarwanya batizigama akarengane aho kari hose, bakiga gukorera hamwe no gukundana. Erega tugirira abandi nabi ndetse tukabica kubera ko tudafite urukundo. Dukubita abandi udufundi cyangwa tugafata imipanga tukabatemagura kubera ko nta rukundo dufite. Abakurambere bacu basangiraga akabisi n’agahiye, bafitanye urukundo, bityo Imana ikirirwa ahandi ikarara mu Rwanda. Imana ntikandagira ahatari urukundo. Abateye umugongo Imana, baba biyaturiyeho ibyago, baba bicukurira imva, amahoro arabahunga. Urutare rukomeye tugomba kubakiraho u Rwanda ngo rudahungabanywa n’imiyaga ni amahoro, urukundo n’ubutabera. Nitutiga gukunda Imana no gukundana ubwacu, tuzakomeza dusubiramo turwane kugeza igihe abicanyi n’abagambanyi, abatunzwe n’ibyibano, abatekamutwe bahimbira abandi ibyaha bihambaye, bazagondoza Imana ikabafatira ibihano bibakwiye. Reka twisubireho mu gihe Imana icyicaye ku ntebe y’imbabazi!
-Mbere yo kwihutira kugereka akabi kose ku bapfuye (Kayibanda, Perraudin, Rwabugiri, Classe, Habyarimana n’abandi benshi), tubanze twibaze ibyo ab’ejo hazaza bazatuvugaho tutakiriho, twibaze niba bazadushima (ko twabasigiye umurage mwiza) cyangwa niba bazatuvumira ku gahera (ko twabayeho nk’imbwa zirwanira amayezi).
-Abashaka guhindura amateka y’u Rwanda bagomba kumenya iki kintu cy’ingenzi: umuntu utinyuka kwica mugenzi we, guhohotera abaturage ku manywa y’ihangu, na we akeneye kubohorwa. Uhora arangwa n'ibinyoma, atekinika, si muzima. Uwirirwa yigisha urwango na we si muzima, urwango ni uburozi bw’umutima. Uwishe inzirakarengane na we aba yiyishe (abicanyi bicaye mu Rwanda ni intumbi zigenda zihahagaze). Mu gihe umwicanyi akurubana inzirakarengane ajyanye kwica, na we niko shitani iba irimo kummukurubana imujyana mu muriro utazima.
-Nk’uko abakinnyi b’umupira w’amaguru bafite amategeko bagomba gukurikiza ngo umukino utungane, abanyarwanda bakeneye itegekonshinga bibonamo bose, bityo u Rwanda rukaba igihugu kigendera ku mategeko atabogamiye umwidishyi n’agatsiko ke. Kurwanira intebe y’umukuru w’igihugu no kugundira ubutegetsi kugeza bakwishe, bikavaho. Niba iryo tegekonshinga ritabonetse, iminsi u Rwanda rushigaje yose ni mibi, ni iminsi y’amarira menshi n’imivu y’amaraso ikomeza gutemba.
Yozefu Mutarambirwa,
Umuyobozi w'Ihuriro ry'Inyabutatu (RPRK)
To tell the whole truth with clarity and charity

Tunabashyiriyeho iyi migereka:
1. " REVOLUTION YO MURI 1959 NTIYAKOZWE N'UBWOKO BUMWE GUSA.

https://www.youtube.com/watch?v=UMLPlM1wOyI"
2. Gusubiza Bwana Boniface Benzinge -
http://radioinyabutatu.org/index.php/83-radio.../254-gusubiza-bwana-boniface-benzinge

3. Ibaruwa FPR yandikiye inama y'umutekano ya ONU ku italiki ya 30/04/1994 ibuza amahanga kwohereza ingabo zo gutabara abicwaga muri jenoside yo muri 1994:
 
 
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Facebook Twitter RSS Contact